Rekrutacja

INFORMACJA
DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2019r. do 26.03.2019r. rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich,  na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie zobowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego), czyli dzieci urodzonych w latach 2013-2016.

Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego z zastosowaniem jednolitych kryteriów naboru we wszystkich przedszkolach publicznych.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka, który będzie można pobrać ze strony internetowej www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl lub w sekretariacie przedszkola.

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydowała kolejność składania wniosków – wszystkie wnioski złożone w terminie będą traktowane jednakowo.

Rodzice będą mogli ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w maksymalnie trzech przedszkolach. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.

Strona będzie aktywna od 12.03.2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji oraz kryterium naboru do naszego  przedszkola znajdują się na stronie  www.lubliniec.eu .