Oferta dodatkowa

stebluś

*JĘZYK ANGIELSKI DLA WSZYSTKICH DZIECI PROWADZONY PRZEZ NAUCZYCIELA MAGISTRA FILOLOGI ANGIELSKIEJ

*PLACÓWKA ZAPEWNIA NADZÓR PEDAGOGA, PSYCHOLOGA I TERAPEUTY 

* ZAJĘCIA Z RYTMIKI PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELKI POSZCZEGÓLNYCH GRUP

* ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE PROWADZONE PRZEZ MGR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, A ZARAZEM TRENERA KOSZYKÓWKI ORAZ PRZEZ NAUCZYCIELKI POSZCZEGÓLNYCH GRUP

* RELIGIA DLA DZIECI 5,6-LETNICH

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE NA  PROŚBĘ RODZICÓW (POZA GODZINAMI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ):

* AKADEMIA MAŁEGO INŻYNIERA

* FIGULINA

* JUDO