Kontakt

tel: 34 3511404, e-mail: 4@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20

Robaczki – Czego się uczymy?

LISTOPAD

Tydzień I: KAPRYŚNA POGODA
Tydzień II: MALI KONSTRUKTORZY
Tydzień III: MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK
Tydzień IV: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Umiejętności dziecka:
• Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach oddechowych
• Aktywnie uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
• Korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych
• Sprawnie ustawia się na umówiony sygnał na zbiórkę
• Naśladuje sposób poruszania się wybranych zwierząt
• Przestrzega obowiązujących zasad zabawy
• Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia
• Rozpoznaje dźwięk i nazywa wybrane instrumenty
• Próbuje wydobywać określone dźwięki, manipulując przedmiotami podczas zabawy
• Potrafi śpiewać piosenki o prostej linii melodycznej stara się przedstawiać treść piosenki, wykonując proste ruchy
• Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowo-muzycznych
• Powtarza krótkie rymowanki, wystukując rytm utworu
• Wykonuje proste prace plastyczne według wzoru
• Układa płaskie kompozycje według własnego pomysłu z różnorodnego materiału
• Lepi z plasteliny prace na określony temat
• Maluje farbami za pomocą pędzla określone kształty
• Próbuje wykonywać proste zadania graficzne
• Wykonuje czynności manipulacyjne – rozdziera papier na duże kawałki
• Próbuje wycinać nożyczkami
• Wznosi proste konstrukcje z klocków
• Rozpoznaje zjawiska atmosferyczne i wymienia ich charakterystyczne cechy
• Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
• Zna zasady prawidłowego zachowania się podczas burzy, mgły czy silnego wiatru
• Rozumie pojęcia wielkości i ich używa: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
• Próbuje porównywać długości, stosując określenia: dłuższy, krótszy
• Próbuje układać obrazek z kilku elementów
• Próbuje tworzyć zbiory dwuelementowe
• Przelicza w zakresie 3
• Rozpoznaje figurę geometryczną – koło, kwadrat, trójkąt – wśród innych figur
• Wyszukuje kształt koła, kwadratu, trójkąta w przedmiotach codziennego użytku
• Próbuje klasyfikować przedmioty według kształtu
• Dobiera w pary obrazki o takiej samej treści
• Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
• Obserwuje, zadaje pytania na temat najbliższego otoczenia
• Zna zasady bezpiecznego poruszania się podczas spacerów i ich przestrzega
• Chętnie bawi się na powietrzu
• Próbuje określić przeznaczenie przedmiotów codziennego użytku
• Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta domowe
• Rozumie, że o zwierzęta należy się troszczyć
• Wie, jakich warunków życiowych potrzebują zwierzęta domowe
• Dobiera obrazki w logiczne pary: zwierzę – jego pokarm
• Słucha opowiadań, wierszy o treści bliskiej dzieciom
• Wypowiada się na temat treści słuchanego tekstu
• Wypowiada się na temat ilustracji, nazywając obiekty i wskazując szczegóły
• Próbuje nazywać czynności wykonywane przez postacie przedstawione na ilustracji
• Ogląda książki
• Zna bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
• Wie, że należy dbać o zabawki
• Zna i nazywa wybrane kolory
• Grupuje obiekty według kryterium koloru
• Stara się dzielić swoimi zabawkami z innymi dziećmi
• Rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych i wie, kiedy się ich używa

Przejdź do treści Przejdź do menu