Kontakt

tel: 34 3511404, e-mail: 4@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20

Robaczki – Czego się uczymy?

LISTOPAD

Tydzień I: Wartości poznawanie- siebie odkrywanie. Mój dom, moja ojczyzna (zajęcia prowadzone wg koncepcji F. Froebla)
Tydzień II: Kapryśna pogoda
Tydzień III: Mój przyjaciel zwierzak
Tydzień IV: Dzień Pluszowego Misia

Umiejętności dziecka:
• Doskonali aparat mowy, wykonując ćwiczenia ortofoniczne
• Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
• Słucha krótkich tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
• Wypowiada się na temat ilustracji
• Powtarza krótkie rymowanki
• Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
• Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
• Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
• Układa płaskie kompozycje z różnych materiałów
• Wznosi proste konstrukcje z klocków
• Doskonali umiejętność liczenia
• Rozumie i stosuje określenia, np.: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
• Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, np.: na, pod, za, przed
• Rozpoznaje figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt
• Klasyfikuje przedmioty według podanej cechy
• Jest zainteresowane przyrodą
• Wie, że zwierzętami domowymi należy się opiekować
• Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta domowe
• Uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
• Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, wykleja, lepi z plasteliny i masy solnej
• Uczy się rysować po śladzie
• Próbuje wycinać nożyczkami
• Stara się śpiewać proste piosenki
• Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
• Przestrzega obowiązujących reguł zabawy

Przejdź do treści Przejdź do menu