O naszym przedszkolu

O naszym przedszkolu…

W ramach inwestycji czynów społecznych w 1976 r. rozpoczęto budowę przedszkola w Steblowie. Uroczyste otwarcie odbyło się dnia 06.09.1986r, na którym obecni byli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich. Inicjatorką budowy i zarazem przewodniczącą Społecznego Komitetu Budowy Przedszkola była pani Aniela Bolinger. Stanowisko dyrektora w nowo powstałej placówce objęła Pani Halina Słodczyk i funkcję tę pełniła do 31 sierpnia 1992r., Od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 2012r. dyrektorem placówki była Pani Barbara Pilch. W latach 2012-2014 r. funkcję dyrektora pełniła Pani Maria Glenc. Od 1 lipca 2014 r. dyrekorem jest Pani mgr Katarzyna Chałat.

W kwietniu 2014r. rozpoczęła się w naszym przedszkolu termomodernizacja i rozbudowa. Ten generalny remont sprawił, iż nasza placówka stała się jedną z najnowocześniejszych obiektów Lublińca. Zwiększyła się także liczba oddziałów. Obecnie do przedszkola uczęszcza 125 wychowanków.

Przedszkole nasze ma bogate tradycje, jest usytuowane w wyjątkowym środowisku przyrodniczym – spokój, cisza, z daleka od komunikacji miejskiej.

Jesteśmy przedszkolem o profilu artystycznym.

Mamy swój niepowtarzalny styl – preferujemy wychowanie przez uczestnictwo w muzyce, plastyce, teatrze.

Dbamy o estetykę przedszkola, w tym o bogaty wystrój wnętrz-naszym atutem są m.in. przepiękne dekoracje komponujące się z porami roku, uroczystościami i wydarzeniami przedszkolnymi.

Dysponujemy pięknym, przestronnym placem zabaw, bogato wyposażonym w nowoczesny sprzęt terenowy, spełniający normy bezpieczeństwa.

Nasi wychowankowie biorą udział w licznych konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym i miejskim osiągając znaczące sukcesy.

Organizujemy wiele wycieczek, m.in. do Miasteczka Ruchu Drogowego, Nadleśnictwa, sadu, sklepów usługowych, Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Muzeum Chleba w Radzionkowie, JuraParku w Krasiejowie.

Organizujemy uroczystości, m.in. Festyny Rodzinne, Pasowanie na Przedszkolaka, święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołaj, Wigilia, Wizyta Duszpasterska, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Pożegnanie Absolwentów Przedszkola.

Organizujemy spotkania z ludźmi różnych zawodów, m.in. z lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, biologiem, górnikiem, krawcową, stomatologiem, żołnierzem, policjantem, fryzjerką, weterynarzem.

W naszej placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podmiotowo traktująca swoich wychowanków, nastawiona na rozwijanie twórczego myślenia oraz odkrywanie mocnych stron dzieci.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną im. Józefa Lompy w Lublińcu: dzieci biorą udział m.in. w cyklicznych spotkaniach z bibliotekarką, w ciekawych inscenizacjach czy wydarzeniach, jak np. Urodziny Kubusia Puchatka oraz w wewnętrznym Konkursie Recytatorskim organizowanym od 10 lat na terenie naszej placówki,

Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lublińcu – w pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyrównujemy braki edukacyjne, ułatwiamy równy start wszystkim dzieciom,

Szkołą Podstawową nr 3 w Lublińcu – dzieci poznają budynek przyszłej szkoły, biorą udział w lekcjach pokazowych w klasach I i II, z kolei uczniowie prezentują przedszkolakom ciekawe przedstawienia teatralne na terenie przedszkola,

Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. J. Garści w Lublińcu – koncerty nauczycieli i uczniów na terenie przedszkola oraz wizyty przedszkolaków w tejże szkole i ich udział w koncertach, gdzie od wielu lat nasi absolwenci doskonalą swój talent muzyczny,

Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu,

Miejskim Domem Kultury,

Domem Dziennego Pobytu „Klub Seniora”,

Policją – dzieci uczestniczą w licznych pogadankach dotyczących bezpieczeństwa, prowadzonych przez policjantów,

Strażą Pożarną – dzieci uczestniczą w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa organizowanych w sali edukacyjnej „Ognik”.

Współpracujemy z przedszkolami na terenie Miasta Lublińca. W ramach współpracy dzielimy się wzajemnym doświadczeniem, dzieci z naszych placówek biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich,sportowych,teatralnych oraz quizach o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej.

 

A TAKŻE:

Chętnie współpracujemy z rodzicami, jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, propozycje, organizujemy zebrania grupowe, spotkania indywidualne.

Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka – prowadzimy zajęcia innowacyjną metodą według koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla „Dar Zabawy” (http://www.froebel.pl/o-programie/autorka-programu), pomagamy rozwijać dziecięce talenty, kształtujemy umiejętności interpersonalne dzieci, wyrównujemy różnice edukacyjne poprzez indywidualną pracę.

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną, dobrze przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Dbamy o dobry wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Promujemy przedszkole w mediach – https://www.facebook.com/pm4lubliniec

PRZYJDŹ I ZOBACZ! ZAPRASZAMY!

Przejdź do treści Przejdź do menu