Kontakt

tel: 34 3511404, e-mail: 4@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20

Religia

W grupie 6 latków zajęcia prowadzone są wg programu AZ-0-o1/20 Tak Dla Jezusa, a w grupie 5 latków wg programu AZ-0-01/10 Kochamy Dobrego Boga.

Zajęcia prowadzone są w duchu wiary, miłości i ufności aby dziecku przybliżyć Boga w konkretnych wydarzeniach oraz osobach z bliskiego środowiska.

Pomocą w rozwijaniu wiary, formacji moralnej, wychowaniu do modlitwy i liturgii służą przedmioty kultu religijnego, przypowieści biblijne, ilustracje, muzyka, śpiew, warsztaty praktyczne, inscenizacje oraz celebracje nabożeństw.

Środki i metody dostosowywane są dla każdej grupy indywidualnie jak i na potrzeby każdego dziecka.

Realizowane są cele katechetyczne tj.:

– odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość

– ukazywanie Jezusa Chrystusa – Syna Bożego zrodzonego z Maryi

– zapoznawanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym

– kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi

Na zajęciach towarzyszy nam radość z tego, że możemy wspólnie odkrywać i poznawać miłość jaką Bóg codziennie nas obdarza jednocześnie uczymy się miłości do siebie nawzajem poprzez modlitwę za siebie oraz osób, które nosimy w swoich sercach.

  ________________________________________________________________________

   

  PODSUMOWANIE JEŻYKI IX-X 

   

  PODSUMOWANIE BIEDRONKI IX-X 

   

  Przejdź do treści Przejdź do menu