Rozkład dnia

Jak wygląda nasz dzień w Steblusiu

 

6.30 – 8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, gry i zabawy przy stolikach rozwijające umiejętności manipulacyjne dzieci oraz rozwijające umiejętność współpracy i współdziałania z rówieśnikami. Przygotowanie do zajęć pomocy, narzędzi i materiałów. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

8.00 – 8.15  Zestaw ćwiczeń porannych lub zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne przed śniadaniem. Nauka mycia rąk z zachowaniem kolejnych etapów. Pełnienie dyżurów przez dzieci starsze.

8.30 – 8.50 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania. Kształtowanie umiejętności i nawyków związanych z kulturalnym spożywaniem posiłków.

8.50 – 9.00 Czynności higieniczne po śniadaniu- samodzielne korzystanie z toalety, mycie i wycieranie rąk.

9.00 – 12.00 Zajęcia edukacyjno – wychowawcze integrujące treści programowe z różnych obszarów edukacyjnych zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zabawy z językiem obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem; zabawy swobodne w sali; pobyt na świeżym; powietrzu; zajęcia sportowe; wycieczki; obserwacje przyrodnicze; gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci; prace porządkowe i ogrodnicze; zajęcia dodatkowe – religia;

Czynności samoobsługowe i higieniczne przed drugim śniadaniem. Drugie śniadanie.

11.20 – 11.30 Grupa Robaczki i Słoneczka – czynności higieniczne przed obiadem.

11.30 – 12.00 Grupa Robaczki i Słoneczka – obiad.

12.00 – 12.10 Grupa Robaczki i Słoneczka – czynności higieniczne po obiedzie.

12.10 – 13.40 Grupa Robaczki – odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia.

12.10 – 12.30 Grupa Słoneczka – relaksacja w formie bajkoterapii, słuchanie muzyki.

11.50 – 12.00 Grupa Misiaczki, Jeżyki i Biedronki – czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu. Praca dyżurnych.

12.00 – 12.30 Grupa Misiaczki, Jeżyki i Biedronki – utrwalanie nawyków związanych z prawidłowym, kulturalnym zachowaniem się przy stole. Posługiwanie się sztućcami. Opanowanie głośnych rozmów.

12.30 – 12.45 Grupa Misiaczki, Jeżyki i Biedronki – czynności higieniczne po obiedzie – toaleta, mycie rąk. Wdrażanie dzieci do zachowania ładu i porządku podczas mycia zębów.

12.45 – 13.00 Grupa Misiaczki, Jeżyki i Biedronki – relaksacja w formie bajkoterapii, słuchanie muzyki.

12.10 – 13.45 Grupa Słoneczka – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali. Prace porządkowe w półkach indywidualnych. Praca wyrównawcza z dziećmi w grupach dyspanseryjnych oraz z dziećmi zdolnymi. Obserwacja pedagogiczna.

13.00 – 13.45 Grupa Misiaczki, Jeżyki i Biedronki – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali. Prace porządkowe w półkach indywidualnych. Praca wyrównawcza z dziećmi w grupach dyspanseryjnych oraz z dziećmi zdolnymi. Obserwacja pedagogiczna.

13.45 – 14.00 Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.20 Podwieczorek – utrwalenie nawyków związanych z prawidłowym i kulturalnym zachowaniem przy stole.

14.20 – 14.30 Czynności higieniczne po podwieczorku – toaleta, mycie rąk.

14.30 – 16.00 Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, zabawy i gry dydaktyczne, plastyczno-techniczne, tematyczne. Praca wyrównawcza, indywidualna. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci i nauczyciela rozwijające ich zdolności i zainteresowania. Zabawy na podwórku przedszkolnym. Kontakty z rodzicami.

Przejdź do treści Przejdź do menu