Kontakt

tel: 34 3511404, e-mail: 4@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20

Akcja Zbieraj baterie i telefony

„Zbieraj baterie” to zainicjowany w 2013 r. ogólnopolski program edukacyjny dla szkół i przedszkoli na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów, zachęcający do kształtowania właściwych nawyków i postaw proekologicznych. 

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które  działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

 

 Nasze przedszkole rozpoczyna zbiórkę baterii oraz telefonów komórkowych. 

Zachęcamy Rodziców oraz dzieci do oddawania zużytych baterii i telefonów, które następnie można wrzucić do pojemnika znajdującego się w przedsionku przedszkolnym.

Nie kosztuje nas to wiele wysiłku, a możemy w ten sposób oszczędzić zasoby naturalne i chronić środowisko.

Wszystkie placówki zbierające zużyte baterie i telefony biorą udział w klasyfikacji końcowej, której celem jest przyznanie nagród głównych oraz wyróżnień specjalnych. Zapraszamy do aktywnego udziału w programie, który będzie trwał do maja 2020 roku.

telefony_baterie

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami akcji na stronie:

 http://www.zbierajbaterie.pl

Przejdź do treści Przejdź do menu