Ubezpieczenie Dziecka

Czytaj dalej:

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.
Link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=F66E56C5F4D8231832FFA36592BBCA610F4D6AA1
Z wyrazami szacunku
Teresa Olrzyńska

aviva.pl
+48 22 557 44 44