Ubezpieczenie Dziecko

Czytaj dalej:

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.
Link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://twojedziecko.aviva.pl/?token=C082B3177C682A7C280669C160FD99A5AAC9703B
Z wyrazami szacunku
Teresa Olrzyńska

aviva.pl
+48 22 557 44 44