eTwinning

Projekty eTwinning

Co to jest eTwinning w przedszkolu
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich.

W przypadku przedszkoli nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy z bliźniaczymi placówkami w Europie, aby móc rozszerzać sposoby realizacji podstawy programowej o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla dzieci formy.

eTwinning otwiera polskie przedszkola na Europę i daje możliwość czerpania z tej niezwykłej współpracy korzyści przez wszystkich uczestników projektu: dzieci i ich rodziców, nauczycieli i przedszkola jako instytucje.

 

Jak zdobywamy partnerów do realizacji projektów eTwinning

 • Wybieramy temat zgodny z koncepcją pracy przedszkola.
 • Uzyskujemy zgodę Dyrektora przedszkola na prowadzenie danego projektu.
 • Opisujemy pomysły na realizację projektu.
 • Umieszczamy krótką informację na stronach portalu eTwinning oraz wysyłamy maile do zarejestrowanych członków eTwinning, których profil odpowiada koncepcji naszego projektu.
 • Z wybranymi partnerami konsultujemy szczegóły projektu drogą mailową lub wykorzystując internetowe komunikatory.
 • Gdy już znajdziemy pewnego partnera, rejestrujemy nasz projekt na portalu i czekamy na akceptację Biura Narodowego.
 • Po akceptacji, do projektu mogą dołączyć kolejne partnerskie przedszkola i szkoły.

 

Korzyści dla dzieci z realizacji projektów eTwinning

 • świetna zabawa
 • rozwijanie różnych umiejętności (plastycznych, muzycznych, aktorskich, organizatorskich) oraz wyobraźni podczas twórczej aktywności
 • zdobywanie umiejętności pracy w zespole
 • poczucie bycia odpowiedzialnym za „coś ważnego”
 • budowanie zainteresowania literaturą, sztuką teatru i plastyką w niezwykły, interesujący sposób
 • poszerzanie wiedzy o świecie i innych kulturach
 • zainteresowanie dzieci nowoczesnymi technologiami (dzieci oglądają filmy i zdjęcia wykonane techniką cyfrową i umieszczone na stronie projektu)
 • zachęcenie dzieci do nauki języków obcych

 

Korzyści dla przedszkola z realizacji projektów eTwinning

 • poszerzenie przez nauczycielki umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych
 • możliwość realizacji postulatu aktywnego uczestnictwa dziecka w procesie edukacji
 • okazja poznania form i metod pracy wykorzystywanych w innych krajach
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • promocja przedszkola
 • wzmocnienie współpracy przedszkola z rodzicami

             ZREALIZOWANE PROJEKTY:

„Travelling teddies” projekt eTwinning

„PEACE DAY” projekt eTwinning w STEBLUSIU

„Europe in my kindergarden” projekt eTwinning

„My dear country” projekt eTwinning

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu