Kontakt

tel: 34 3511404, e-mail: 4@przedszkolalubliniec.pl, 42-700 Lubliniec, ul. Wawrzyńca Hajdy 20

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Angielski jest fun – tastyczny!” – druga edycja

Opublikowane przez przedszkole4 w dniu

W bieżącym roku szkolnym 2023/24 nasze Steblusiowe przedszkole dołączyło do drugiej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny!”. W projekcie tym biorą udział przedszkolaki podczas zajęć z języka angielskiego. Projekt „Angielski jest fun-tastyczny!” to nie tylko okazja do nauki języka, ale również sposób na rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi, ich kulturą i historią. Projekt ten ma za zadanie zwiększyć motywację do nauki angielskiego, rozwijać w dzieciach wiarę we własne możliwości językowe oraz poszerzać ich zasób słownictwa. Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego, a także z siódmym i ósmym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2023/2024.

Nasze Steblusiowe starszaki zrealizowały już zadanie ‘Flashcards’ (karty obrazkowe), tworząc książeczkę z nazwami kolorów.  Dzieci miały również okazję dowiedzieć się, czym jest Halloween realizując zadanie ‘ Trick or treat’ (cukierek albo psikus).

 

Przejdź do treści Przejdź do menu